web analytics

Westland

 • WOS.nl - Ook 'kringgesprek' bij burgemeester over Naaldwijkse feestweek
  on 26 april 2018 at 23:40

  De ondernemersvereniging BIZ Naaldwijk Winkelrijk heeft aan burgemeester Van Ardenne gevraagd om mee te werken aan een open gesprek met alle betrokkenen bij de Naaldwijkse feestweek. Dat gesprek moet leiden tot het doorbreken van de impasse die is ontstaan na het voorstel om de Westland Reünie dit jaar al te beperken tot drie feestlocaties.Dat voorstel schoot in het verkeerde keelgat bij de organisatoren van evenementen die al jaren op andere plekken in Naaldwijk worden gehouden, zoals Cannes Outdoor en de activiteiten in de Spiegeltent. In een commissievergadering op 18 april suggereerde Van Ardenne al het houden van een 'kringgesprek', zoals zij dat ook heeft gedaan met de 's-Gravenzandse BIZ en de horeca aldaar.Volgens voorzitter Chris Petri van Naaldwijk Winkelrijk heeft hij al kort na de oproep van burgemeester Van Ardenne een verzoek voor een gesprek ingediend. De datum ervan was deze donderdagmiddag nog niet bekend. […]

 • WOS.nl - Westland blijft bij sluiting pand Ter Heijde
  on 26 april 2018 at 18:44

  Burgemeester Van Ardenne van de gemeente Westland blijft bij haar besluit om een woning in de Piet Heinstraat in Ter Heijde te sluiten vanwege de vondst van drugs. Ze volgt daarmee het advies van de Commissie Bezwaarschriften. Die adviseerde het bezwaar van bewoner Elso Reedijk naast zich neer te leggen.De burgemeester nam de maatregel om de woning te sluiten naar aanleiding van een incident op 2 november 2017. Getuigen vertelden schoten te hebben gehoord, maar dat bleek later niet te kloppen. Wel werd in de woning 3,6 kilo cannabis aangetroffen. Met de tijdelijke sluiting van de woning wil de burgemeester verdere aantasting van het woon- en leefklimaat in Ter Heijde voorkomen.Het verhaal van de gemeente staat haaks op dat van de meerderheid van de bewoners uit de straat. Zij hielden eerder een handtekeningenactie om de betreffende bewoner Elzo juist in het huis te laten wonen. Zij vinden dat hij een tweede kans verdient.De bewoner vertelde WOS Media eerder zelf dat hij de cannabisplanten van een aantal mensen toevallig in huis had om ze te knippen. Bewoner Reedijk heeft zes weken om in beroep te gaan tegen het besluit. Eerder stelde de rechter de bewoner al in het gelijk. Die vond sluiting een te zwaar middel. […]

 • WOS.nl - Rust in Kloosterpad teruggekeerd
  on 26 april 2018 at 17:05

  De rust is weergekeerd aan het Kloosterpad in Den Hoorn. Het wijkje werd geplaagd door criminaliteit, overlast en zelfs een moord begin dit jaar. Bewoners voelen zich inmiddels serieus genomen, zeker nu er sinds enkele weken een buurtpost van de woningbouwvereniging is geopend. De buurtpost is gevestigd in een leegstaande woning aan het Kloosterpad.Bewoner Stefan van den Bosch zegt dat het weer een gezellig buurtje is geworden. "De instanties zelf hebben gezegd: misschien hebben we het te lang laten gaan ondanks het aandringen van de buurt. Maar al snel is dat omgeslagen in een positieve samenwerking." Begin januari trokken bewoners aan de bel over rondhangende daklozen, verslaafden, inbraken en mensen met psychische problemen. Ook is er drugs gebruikt en zou er sprake zijn van illegale prostitutie. Twee weken later werd een 59-jarige bewoner van het complex in huis vermoord. Twee mannen en een vrouw van buiten Den Hoorn zitten vast in deze zaak.In de buurtpost werken de gemeente en woningbouwvereniging Wonen Midden-Delfland samen aan meer veiligheid. Een medewerker is op maandag- en woensdagmiddag een uur aanwezig om een oogje in het zeil te houden en opmerkingen of klachten in ontvangst te nemen. "Mensen van het Kloosterpad of uit de wijk kunnen hier terecht met klachten, maar het is ook mogelijk dat bewoners hier activiteiten organiseren", zegt Elsa de Ruiter van Wonen Midden-Delfland.Buiten deze uren kunnen bewoners er ook terecht, maar dan moeten ze wel van tevoren een afspraak maken met een maatschappelijk werker van de gemeente. Burgemeester Arnoud Rodenburg van de gemeente Midden-Delfland verrichte donderdag aan het einde van de middag de officiële opening. […]

 • WOS.nl - Positief resultaat van ruim 2 ton op jaarrekening Midden-Delfland
  on 26 april 2018 at 16:43

  De gemeente Midden-Delfland heeft het bestuursjaar 2017 afgesloten met een positief resultaat van 218.897 euro, zo blijkt uit de jaarrekening. Dit heeft onder meer te maken met meevallers in uitgaven op het sociaal vlak en een uitkering van het gemeentefonds.Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om een groot deel van dit positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Een bedrag van ongeveer 15.000 euro moet dit jaar ten goede komen aan het project Trekvaart, dat in 2017 niet volledig tot uitvoering is gekomen. […]

 • WOS.nl - Erepenning voor directeur Financiën Maassluis
  on 26 april 2018 at 16:41

  René Hofman heeft donderdag, bij zijn afscheid als directeur Financiën van de gemeente Maassluis, de Erepenning der Gemeente ontvangen. Hij heeft bijna 39 jaar bij de gemeente gewerkt, waarvan de laatste veertien jaar in zijn huidige functie.Hofman was in zijn loopbaan ook onder meer hoofd van de afdeling Planning en Control en eerste loco-secretaris van de gemeenteraad. Tijdens de kredietcrisis was hij er mede verantwoordelijk voor, dat Maassluis snel weer financieel gezond werd. Ook introduceerde hij al in een vroeg stadium de gemeentebegroting op cd-rom en later op usb-stick. […]

 • WOS.nl - Maandag en dinsdag staking in streekvervoer
  on 26 april 2018 at 16:26

  De aangekondigde staking in het streekvervoer gaat maandag en dinsdag door. Dat heeft de rechter in Utrecht bepaald in een kort geding, meldt mediapartner Rijnmond. Dat betekent dat die dagen ook in onze regio geen bussen zullen rijden.De werkgevers in het openbaar vervoer, verenigd in de VWOV, eisten in het kort geding een verbod. Ze vinden de staking onrechtmatig. Volgens hen maken de bonden misbruik van het stakingsrecht, omdat de cao-onderhandelingen nog gaande zijn. Ook zouden de stakingen maatschappelijk ontwrichtend zijn. Volgende week is het meivakantie en zijn er veel toeristen.Volgens de bonden is een staking op dit moment juist goed. Vanwege de vakantie zijn minder mensen aan het werk. Later staken gaat niet, omdat dan de examens beginnen. De bonden en de werkgevers onderhandelen al sinds oktober vorig jaar over onderwerpen als de werkdruk, plaspauzes en loonsverhoging. […]

 • WOS.nl - Poeldijkse Cobij (80) kan na zware periode op vakantie
  on 26 april 2018 at 15:07

  De Poeldijkse Cobij Rooij-Genders (80) heeft door twee sterfgevallen en een zieke zoon een zware periode achter de rug en kon er daardoor al vijftien jaar niet meer tussenuit. Daar komt nu verandering in, want dankzij Stichting Reis met je Hart en de VriendenLoterij kan ze nu eindelijk weer eens onbezorgd op vakantie.Na het overlijden van haar man brak voor Cobij een donkere periode aan, omdat daarna haar jongste dochter overleed na een lang ziekbed. Daarnaast heeft ze dagelijks zorgen om haar oudste zoon die aan MS lijdt.Stichting Reis met je Hart hoorde het verhaal en diende met succes een aanvraag in bij het VriendenFonds. Onlangs werd Cobij verrast door een vrijwilliger van de stichting. "Ik ben helemaal ontroerd. Ik kijk er nú al naar uit om samen met mijn dochter op vakantie te gaan. Dat is lang geleden. Heerlijk!" […]

 • WOS.nl - Twee Hoekse lintjes in Rotterdam
  on 26 april 2018 at 13:19

  Op de Coolsingel in Rotterdam zijn donderdag 23 lintjes uitgereikt. Burgemeester Aboutaleb mocht twee inwoners van Hoek van Holland decoreren; zij zijn beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Martin Aalbregt is al tientallen jaren actief bij harmonievereniging Rotterdam aan Zee, onder meer als dirigent van het jeugdorkest. Binnen Rotterdam aan Zee richtte hij in 1997 ook de Marching Band op, waarvan hij sinds 2013 dirigent is.Wilma van Oeffelt-Tabben zette zich vijftig jaar lang in voor de EHBO-vereniging in haar woonplaats. Tevens is zij actief bij het oecumistisch koor 'Together'. […]

 • WOS.nl - Drie lintjes voor 'sportieve' Midden-Delflanders
  on 26 april 2018 at 11:58

  Burgemeester Rodenburg van Midden-Delfland heeft donderdag aan drie inwoners een lintje uitgereikt. Zij kregen in het gemeentehuis in Schipluiden alle drie de versierselen die behoren bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Joop Smits uit Schipluiden richtte in 1967 samen met zijn vrouw handbalvereniging Schipluiden op en was hier 23 jaar lang aan verbonden. Tevens zet hij zich in voor geloofsgemeenschap van de Heilige Jacobus de Meerdere in Schipluiden en zorgt hij ervoor dat de begraafplaats op Hodenpijl er keurig uitziet.Jacco de Bruijn uit Maasland is in zijn woonplaats al sinds zijn zestiende actief voor Sport en Spel, tegenwoordig als voorzitter. Daarnaast draagt hij een steentje bij binnen de stichting ProMaa, die onder meer het Sinthuis, het Lichtjesfeest en de Gedachtenloop organiseert.Gert Butterman uit Den Hoorn is al ruim 35 jaar de spin in het web bij Schaakvereniging Den Hoorn. Tevens zet hij zich in voor de Protestant Christelijke Ouderen Bond, afdeling Den Hoorn. […]

 • WOS.nl - 31 Westlanders gedecoreerd
  on 26 april 2018 at 11:51

  Tijdens de jaarlijkse lintjesregen hebben donderdagochtend 31 inwoners van Westland een lintje gekregen. In het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk speldde burgemeester Van Ardenne bij 27 van hen de versierselen op horend bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Twee Westlanders zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en één persoon is nu Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Eén lintje werd uitgereikt op het gemeentehuis in Den Haag.Tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd:Isabel Buch-Arends uit Wateringen  is sinds 1995 verbonden aan de TU Delft als universitair docent en sinds 2007 als hoogleraar Biokatalyse en Organische Chemie. Buch geeft leiding aan een eigen onderzoeksgroep. Zij was promotor bij 15 proefschriften. Verder heeft Buch ruim 160 publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en boeken op haar naam staan en internationaal colleges gegeven. Mede dankzij haar werk is de kennis van de TU Delft wereldwijd gratis beschikbaar.Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:GertJan Boekestijn uit 's-Gravenzande was tussen 1985 en 2016 in diverse functies actief voor de Gereformeerde Kerk in zijn woonplaats. Van 1999 tot heden vervulde hij diverse bestuursfuncties bij verenigingen en stichtingen, waaronder lokale omroep WOS (voorzitter), Stichting Bach Westland, Stichting Sport Select, Stichting Centrale voor Christelijk Handelsonderwijs, Stichting Leren Voor Elkaar en het Christelijk Residentie Mannenkoor (alle als penningmeester). Boekestijn heeft een cruciale rol gespeeld bij de totstandkoming van één Protestantse Gemeente 's-Gravenzande.Dick Keijzer uit Naaldwijk was als voorzitter actief binnen de Nederlandse tuinbouw, waaronder de Nederlandse Federatie van Tuinbouw Studiegroepen, afdeling Anjercommissie, de 5e binnententoonstelling bij Floriade Zoetermeer, de Commissie Calamiteiten Glastuinbouw en de AGRO-Topclub. Tevens was hij betrokken bij de Hillenraad 100, het Varend Corso Westland en de Floriade Venlo.Tot lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:Krijn den Boer uit 's-Gravenzande kreeg de onderscheiding voor zijn activiteiten binnen de Gereformeerde Kerk en later Protestantse gemeente in 's-Gravenzande. Is tegenwoordig actief als vrijwillig chauffeur op de rolstoelbus van Pieter van Foreest.Cor Bouwman uit Honselersdijk, omdat hij geruime tijd actief was voor de vrijwillige bedrijfsbrandweer van FloraHolland en de vrijwillige brandweer Naaldwijk. Was tevens bestuurslid bij SV Honselersdijk en lid van de Werkgroep Vernieuwing Protestantse Kerk Honselersdijk.Wim Bijl uit 's-Gravenzande doet sinds 1998 vrijwilligerswerk bij het Protestants Diaconaal Streekcontact Westland en de Stichting Pieter van Foreest en is tevens betrokken bij Lunchroom Bijzonder. Bijl was tevens nauw betrokken bij hulporganisatie Helpen Nu, ten behoeve van de getroffenen van de aardbeving in Zuid Italië.Richard Dreckmeier uit 's-Gravenzande maakt zich sinds 1977 verdienstelijk als vrijwilliger bij de 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade. Sinds 2013 is hij hier Officier van Dienst.Anita van Holsteijn-Zuidinga uit Poeldijk is sinds 2001 voorzitter van Toneelgroep Het Wilde Westen, waarbij zij een belangrijke rol vervulde in het fusieproces tussen Toneelvereniging Sint Jan Baptist '93 en Epicentrum Toneel. Was tevens mediator bij politie Haaglanden.Lenie van der Knaap-Van der Ende uit Honselersdijk voor haar betrokkenheid bij Kinderdienstencentrum Zonnehof in Naaldwijk en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.Aad van der Knaap uit Naaldwijk, omdat hij sinds 1987 voorzitter is van de Technische Commissie van de Nationale Zomerbloemententoonstelling. Is tevens actief binnen Groei & Bloei Westland.An Kort-Van der Meer uit Den Haag doet al sinds 1982 vrijwilligerswerk bij sportclub Monster en haar voorlopers. Is tevens vrijwilliger bij De Terwebloem en de Westlandse Druif.Piet Kuijvenhoven uit 's-Gravenzande is sinds 1981 vrijwilliger bij de 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade. Sinds 2013 is hij hier Officier van Dienst.Hannie van der Laan-Groen uit Wateringen was vrijwilligster bij gymnastiekvereniging Door Vriendschap Sterk en bij de Hervormde Gemeente Wateringen. Ook is zij medeoprichter van Christelijk Gemengd Koor Cantilene en Stichting Christelijke Boekwinkel De Smidse.Tom van der Laken uit Monster is al geruime tijd actief binnen het rolstoeldansen als instructeur en organisator van het jaarlijkse rolstoeldansevenement van Stichting Rolstoeldansen Nederland.Leny van Leeuwen-Grootscholten uit Honselersdijk is vrijwilliger bij onder meer de Bartholomeusparochie in Poeldijk en Stichting Vluchtelingenwerk Monster. Sinds 2017 is zij voorzitter van de Probusclub Westland Mixed.Gerard van Leeuwen uit Maasdijk is actief bij de Oranje Vereniging, de voetbalvereniging, het Kern Overleg en de EHBO in zijn woonplaats.Rien van Leeuwen uit Monster was penningmeester bij de Monsterse Reddingsbrigade en vervult die functie nu bij Molen De Vier Winden en het Varend Corso. Tevens is hij actief binnen de Monsterse Lawn Tennis Vereniging.Nico Middelburg uit Maasdijk is voorzitter van Zwemvereniging Westland en was tevens actief bij onder meer muziekvereniging Eendracht Maakt Macht en Sporthal Maasdijk.Joke Middendorp-Van der Meer uit Maasdijk is redacteur van dorpsblad De Maasbever en tevens actief binnen de G-afdeling van Korfbalvereniging Dijkvogels.Marcel Otto uit 's-Gravenzande is sinds 1988 lid van de vrijwillige politie van de regionale eenheid Den Haag, team Westland.Jan Pruisken uit De Lier is oud-bestuurslid van de Stichting Katholiek Onderwijs en De Zonnebloem in zijn woonplaats. Tegenwoordig is hij ook actief binnen muziekvereniging Liora, zeemanskoor Onder Zeil en museum De Timmerwerf.Bruinis Polman uit De Lier voor zijn activiteiten bij de Gereformeerde Kerk in 's-Gravenzande en de Kinderkleding- en Speelgoedbeurs in De Lier.Jaap van Santen uit 's-Gravenzande was actief bij de EHBO-vereniging in zijn woonplaats en timmerclub Ons Honk. Tegenwoordig is hij voorzitter van Koersbalclub Heenweg.Corrie Stolk uit Naaldwijk is actief binnen toneelvereniging Sint Jan Baptist '93 en Westland Theater Centrum. Was tevens vier jaar raadslid voor Westland Verstandig.Leo Toussaint uit Naaldwijk was actief bij de voetbalverenigingen VV Rood-Wit in 's-Gravenzande en Westlandia in Naaldwijk. Tevens lid van de regionale anjerwerkgroep en Probusclub Het Westland. Vervulde verder diverse functies bij CCWS (voorloper FloraHolland), de Westlandse Bloemenstudieclub en de Bridgeclub in Maasdijk.Monique Tukker uit 's-Gravenzande is lid van de vrijwillige politie van de regionale eenheid Den Haag, team Westland en betrokken bij EHBO-vereniging Loosduinen.Jan Voogt uit Maasdijk is vrijwilliger bij de Werkgroep Oud Maasdijk en heeft veel historische informatie over Maasdijk gedigitaliseerd. Tevens is hij redacteur bij De Maasbever en PKN Maasdijk.Henk Vrolijk uit Wateringen zet zich in diverse functies in bij het Rode Kruis, afdeling Westland. Tevens is hij vrijwilliger bij de Stichting SIV (vakanties voor mensen met een beperking).Ria van Zeijl-Duijvestijn uit Wateringen is actief binnen De Zonnebloem, afdeling Kwintsheul. Tevens vrijwilliger bij VELO-badminton en vijf jaar lang mantelzorger voor haar zwager.Trees Zuijderwijk-Van den Berg uit Monster is sinds 1985 vrijwilliger bij Kinderdienstencentrum Zonnehof in Naaldwijk, waar zij assisteert bij de zwemochtend voor ernstig meervoudig beperkte kinderen.Jan Zwinkels uit Monster voor zijn activiteiten binnen de Machutusparochie en de Katholieke Bond voor Ouderen. Tevens actief binnen Plusbus Westland en Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad.Ron Harsveld uit 's-Gravenzande kreeg zijn lintje in Den Haag. Hij zet zich in voor de Ooievaarsrun en motorclub Vulcan Owners Club Nederland. Was tevens bestuurslid van de Motorrit Westland. […]

 • WOS.nl - In Maassluis veertien inwoners onderscheiden
  on 26 april 2018 at 11:06

  Tijdens de jaarlijkse lintjesregen zijn in de Groote Kerk in Maassluis donderdag lintjes uitgereikt aan veertien inwoners. Burgemeester Haan mocht één van hen benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De overigen kregen de versierselen opgespeld horend bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Drie Maassluizers ontvangen hun Koninklijke onderscheiding op een later moment.Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd:Erwin van Leeuwen, die onder meer lid was lid van de Ouderraad van basisschool 't Hoeckertje en van het regiobestuur van Rijndelta. Sinds 2003 is hij actief als secretaris van de Vereniging van Huiseigenaren Woonpark Boonervliet.  de geluidsoverlast van de A20. Van Leeuwen was tevens betrokken bij de Stichting Ervaar 400 jaar Maassluis en de Historische Vereniging Maassluis. Hij vervulde ook functies binnen de Stichting Kuiperij Ankerstraat, Stichting Theater Schuurkerk en de Raad van Advies van Critical Minds.Tot lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:Rosiet van den Akker-Lambert voor haar inzet binnen de Parochie De Goede Herder en deelparochies. Tevens was zij vrijwilliger bij VraagRaak en Seniorenwelzijn. Sinds 2006 is Van den Akker aanspreekpunt voor alle leden van de Katholieke Bond voor Ouderen.Willie de Bruin-Koetsier is tegenwoordig voorzitter van de Stichting Wenzi, voor ondersteuning van de Mwamtsefu basisschool in Kenia. Eerder was zij actief binnen de Delftse Watersportvereniging en de Samen op Weg wijkgemeente Maassluis-Oost De Ark. Vanaf 2012 is zij vrijwilliger bij de protestantse wijkgemeente IONA.Saynur Ciftçi organiseert als vrijwilliger bij Buurtcentrum De Hooftzaak activiteiten voor vrouwen van de Turkse gemeenschap. Tevens ondersteunt zij mensen met een migratieachtergrond bij administratie en als tolk. Ciftçi was tevens ambassadrice van project Maassluise Ambassadeurs en Ambassadrices Netwerk en lid van de Maassluise Vrouwenraad. Was ook actief binnen Yeni Cami Grote Moskee en Stichting Internationale Vrouwengroep Regenboog.Koos de Haas is al geruime tijd actief binnen tennisvereniging Bequick en de parochie in Maasland. In 2000 is besloten de parochies van de De Lier, Den Hoorn, Schipluiden en Maasland samen te voegen. De Haas werd voorzitter van de stuurgroep die een federatie ging vormen van de vier kernen.Clemens Lammers zet zich al jaren in voor parochie De Goede Herder, onder meer als lid van de werkgroep kerkmuziek en dirigent van het kinderkoor. Van 2013 tot 2016 was hij nauw betrokken bij de renovatie van het orgel in de toenmalige Petrus- en Pauluskerk.Henny van Leeuwen-Gietema was vrijwilliger bij Hockey Vereniging Evergreen en Theater Koningshof. Sinds 2011 is zij secretaris van de Stichting Maassluise Kunstenaars. Was eerder actief binnen Vereniging van Huiseigenaren Woonpark Boonervliet en het Bolderproject.Wim den Ouden vervulde diverse vrijwilligersfuncties, onder meer bij de Immanuelkerk Maassluis en de Kerkelijke wijkgemeente IONA, Gloria Toonkunst Vlaardingen en Voedselbank Maassluis. Sinds 2017 is hij voorzitter van de Probusclub Maasland/Maassluis '89.Jan Dirk Renes is ruim veertig jaar actief voor de Gereformeerde Kerk, Samen op Weg Wijkgemeente Koningshof, Protestantse Kerk Nederland in Maassluis. Tevens zette hij zich in bij basketbalvereniging Green Eagles. Sinds 2010 is Renes mantelzorger voor een gehandicapte man met een hersentrauma.Siem van der Schaft was twintig jaar lang vrijwilliger bij de Vereniging van Postzegelverzamelaars Maassluis. Ook was hij actief als kerkenraadlid bij de gereformeerde kerk en de Tweemaster. Sinds 2000 is hij voorzitter van de Kerk in Actie Maassluis.Arthur Scheek en zijn vrouw Ria Scheek-Kalb hebben sinds 1985 als pleegouders zorg gedragen voor de opvang van meer dan dertig kinderen uit een problematische thuissituatie, waaronder crisisopvang. Het echtpaar was intensief betrokken bij de plaatsing van kinderen in nieuwe gezinnen. Tevens waren zij acht jaar vrijwilliger bij Circusschool Hannes en Co.Fred Sieverts deed vrijwilligerswerk bij voetbalvereniging VDL en de Historische Vereniging Maassluis en was tevens actief aan boord van de graanelevator 19 in de Rotterdamse Leuvenhaven. Sinds 2012 is hij vrijwilliger van de Zeehavenpolitie en de buurtpreventie. Sieverts is tevens betrokken geweest bij de plan- en begeleidingscommissie van de Hoekse Lijn.Bart Vervoort was medeoprichter van Klaverjasvereniging Troef uit Spijkenisse en is al ruim dertig jaar voorzitter. Sinds 2010 is hij voorzitter van de VvE Zwaluwstraat. Was ook voorzitter van de jury van het gebiedsoverleg Maassluis. […]

 • WOS.nl - In het OchtendMagazine: presentatie coalitieakkoord Westland en buitenzwembaden weer open
  on 26 april 2018 at 10:56

  In het OchtendMagazine op WOS Radio hadden we het vandaag onder andere met informateur Martin Buitelaar over de presentatie van het coalitieakkoord Westland die morgen tijdens Koningsdag plaats zal vinden. Verder spraken we over de opening van de buitenzwembaden in de regio, bespraken we de Kleine Culturele Initiatieven en spraken we met Roy Grünewald over zijn theatervoorstelling. Informateur Martin Buitelaar over presentatie coalitieakkoord WestlandIn de gemeente Westland is een akkoord bereikt voor een nieuwe coalitie. Dit wordt  vrijdagochtend (Koningsdag) wereldkundig gemaakt. Tevens worden dan de kandidaat-wethouders gepresenteerd, zo hebben de informateurs laten weten. Onderhandelaar Martin Buitelaar geeft tekst en uitleg.Buitenzwembaden gaan weer open, waaronder het Hoekse Badje!De drie buitenzwembaden in onze regio zijn bijna gereed voor het nieuwe zomerseizoen. In het Hoekse Badje in Hoek van Holland wordt zaterdag vanaf 9.00 uur gezwommen. Wilco Verhoorn stond ons vanmorgen te woord over de spetterende opening van het Hoekse Badje zaterdag.Een aanvraag indienen voor een Klein Cultureel InitiatiefHeb jij een leuk voorbeeld van een mooi initiatief? Dankzij de regeling Kleine Culture Initiatieven kan je een financieel steuntje in de rug krijgen! Jeroen Kunstman vertelde ons vanmorgen om welke bedragen het zou kunnen gaan, wat de voorwaarden zijn om je initiatief aan te melden en hoe je je kan aanmelden!Selamat Makan, mooie verhalen met lekker Indisch eten in theater KoningshofEen theaterbeleving voor iedereen die van lekker Indisch eten houdt en geniet van prachtige verhalen. Broer en zus Roy en Hedy Grünewald trekken met de voorstelling Selamat Makan langs de theaters. Tijdens de voorstelling wordt je door Roy en zijn zus Hedy welkom geheten voor een ‘kumpulan’, een Indische familiebijeenkomst. Roy vertelt mooie, humoristische en ontroerende verhalen terwijl zijn zus op het podium eten kookt voor alle bezoekers van de voorstelling. We spraken vanmorgen met Roy om deze bijzondere theatervoorstelling te bespreken.Wat staat er allemaal in De Schakel Midden-Delfland?Het is weer donderdag en dus zal op de Midden-Delflandse deurmatten De Schakel weer vallen! Gemma van Winden-Tetteroo vertelt ons alvast wat erin staat.PollDrie op tien Nederlanders kopen oranje spullen voor Koningsdag. Hoe zit dat bij jou? […]

 • WOS.nl - Presentatie coalitie Westland op Koningsdag, "anders twee weken wachten"
  on 26 april 2018 at 09:01

  De keuze voor het presenteren van het coalitieakkoord van Westland op Koningsdag is een logische , laat informateur Martin Buitelaar weten. "Anders moet men twee weken wachten, voordat de meivakantie afgelopen is", zegt hij."De partijen zijn er nu uit, dus dan is het verstandig om zo snel mogelijk naar buiten te komen", vertelde Buitelaar donderdagochtend op WOS Radio. "Raadsleden zijn ook uitgenodigd, dus die hoeven (vanwege Koningsdag - red.) geen vrij te nemen". Om 8.30 uur wordt in het gemeentehuis van Naaldwijk de coalitie van CDA, LPF, VVD en ChristenUnie-SGP gepresenteerd. Daarna stellen de kandidaat-wethouders zich voor. Buitelaar verwacht dat de bijeenkomst binnen een half uur voorbij is.De informateur laat verder weten dat de gesprekken constructief zijn verlopen. "Verschillen zijn overbrugd". De partijen hebben 22 van de in totaal 39 zetels.&nbs […]

 • WOS.nl - Buitenzwembaden gaan weer open
  on 26 april 2018 at 08:02

  De drie buitenzwembaden in onze regio zijn bijna gereed voor het nieuwe zomerseizoen. In het Hoekse Badje in Hoek van Holland wordt zaterdag vanaf 9.00 uur gezwommen. Zwembad de Waterman in Wateringen opent zondag om 13.00 uur de toegangspoort. Het buitenbad van De Hoge Bomen in Naaldwijk gaat op 1 mei open.De openingshandeling van het zwemseizoen in Wateringen wordt verricht door burgemeester Agnes van Ardenne. Ze zal zelf niet het water induiken, maar symbolisch een bal inwerpen. Aan bezoekers dan de kunst deze bal als eerste te pakken. Vorige maand hielp de Westlandse gemeenteraad de Waterman de zomer door. Ronald van Ombergen, de directeur van Sportbedrijf Rotterdam verricht de openingshandeling in Hoek van Holland. Voor de kleintjes is er een mini disco en de oudere zwemmers kunnen luisteren naar de liedjes van volkszanger Ed Summer. Zwemmen in Hoekse Badje is op deze dag gratis. Vanaf 1 mei tot en met 14 juli is het buitenbad van de Hoge Bomen elke dag van 10.00 tot 12.00 uur geopend. Bij mooi weer (22 graden of hoger) is het buitenbad langer geopend.Op de woensdagavond is het zelfs extra geopend voor banenzwemmen, dit is van 19.00 tot 20.30 uur.&nbs […]

 • WOS.nl - Westland: vrijdag presentatie kandidaat-wethouders
  on 25 april 2018 at 22:17

  In de gemeente Westland is een akkoord bereikt voor een nieuwe coalitie. Dit wordt komende vrijdagochtend (Koningsdag) wereldkundig gemaakt. Tevens worden dan de kandidaat-wethouders gepresenteerd, zo hebben de informateurs woensdagavond laten weten.De coalitie bestaat uit CDA, LPF, VVD en ChristenUnie-SGP. De afspraken op hoofdlijnen zijn vastgelegd in het 'Westlands Akkoord 2018-2022'.De informateurs Martin Buitelaar (CDA) en John Witkamp (LPF) hebben de klus in een goede twee weken geklaard en zijn blijkbaar tussentijds getransformeerd tot formateurs. […]

 • WOS.nl - 'Inbreker' gepakt bij heterdaadoefening in Wateringen
  on 25 april 2018 at 19:05

  Mede dankzij de hulp van vijf alerte buurtbewoners is woensdagmiddag in Het Tolland in Wateringen een inbreker aangehouden. Het ging overigens niet om een echte inbraak, maar om een zogenoemde heterdaadoefening van politie en gemeente.Even voor 18.00 uur stuurde de politie een melding uit via Burgernet, met daarop het signalement van de 'dader'. Het zou gaan om een blanke man van zo'n 50 jaar, 1.75 meter breed met een gezet postuur, beige sneakers, donker kort haar, een blauwe bodywarmer en jeans. Omwonenden werden gevraagd uit te kijken. Een half uur later kon de man worden ingerekend.Met de heterdaadoefening wil de politie het thema veiligheid onder de aandacht van inwoners brengen. In november vorig jaar werd een dergelijke oefening ook al gehouden in de wijk Pijletuinen in Naaldwijk. Op maandag 14 mei volgt een derde oefening in 's-Gravenzande. […]

 • WOS.nl - Landelijke aftrap van lespakket Water & Klimaat in De Lier
  on 25 april 2018 at 17:11

  Geen natte voeten meer voor de leerlingen uit groep 8 van de Koningin Julianaschool in De Lier. Woensdag werd daar het nieuwe landelijke lespakket 'Water & Klimaat in jouw straat' gelanceerd. Met dit pakket leren kinderen wat ze zelf kunnen doen aan de gevolgen van klimaatverandering en dus ook hoe ze het beste het wateroverlast kunnen voorkomen.Het online lespakket, gemaakt door het Hoogheemraadschap van Delfland, is beschikbaar voor alle basisscholen in Nederland. Een van de aandachtspunten uit het lesmateriaal is het afvoeren van regenwater via de grond in plaats van via de riolering. Docenten kunnen via de site van het Hoogheemraadschap materiaal downloaden dat ze kunnen gebruiken voor praktijklessen. Volgens Natalie Lorenz, beleidsmedewerker bij het Hoogheemraadschap van Delfland, is dit een educatieve manier om kinderen bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering. "We gaan in het lespakket lekker aan de slag met proefjes. Met behulp van Legoblokjes en sponzen hebben de leerlingen een stad nagebouwd waarbij ze gaan kijken wat het effect is als je er water over heen gooit." […]

 • WOS.nl - Weer actie tegen eikenprocessierups in Maasland
  on 25 april 2018 at 11:44

  Medewerkers van de gemeente Midden-Delfland gaan tijdens twee avonden in mei bomen in Maasland behandelen tegen de eikenprocessierups. Dit insect komt sinds 2010 in deze omgeving voor en zorgt jaarlijks voor veel overlast. De microscopisch kleine brandhaartjes van de rups geven irritatie aan huid en luchtwegen.De bomen in het sportpark bij de Baanderheer, aan het begin van de Kluisweer, de Doelstraat, het Pynasplein en de Oude Veiling worden bespoten met een biologisch middel. Deze tasten de rupsen aan waardoor ze dood gaan. Omdat de aaltjes in het bestrijdingsmiddel niet tegen zonlicht kunnen, vindt de bestrijding plaats als het donker is. Het bestrijdingsmiddel is niet gevaarlijk voor mensen. […]

 • WOS.nl - 'Nieuwe burgemeester mag geen vriendjes in de raad hebben'
  on 25 april 2018 at 11:23

  Een man of een vrouw? Moet hij of zij aardig zijn? En mag hij of zij vriendjes in de raad hebben? Als het aan leerlingen van zes Westlandse basisscholen ligt, worden deze vragen gesteld bij de sollicitatiegesprekken voor een nieuwe burgemeester.De afgelopen maanden hebben leerlingen van 't Startblok, de Aventurijn, de Hoeksteen, de Driekleur, de Julianaschool en de Willemsschool nagedacht over het profiel van de nieuwe burgemeester voor Westland. Dinsdagavond zijn deze paspoorten overhandigd aan waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne, die op 1 januari daadwerkelijk het stokje overdraagt aan een nieuwe, vaste burgemeester. […]

 • WOS.nl - Meer verhoging voor huurders Wonen Wateringen met hoog inkomen
  on 25 april 2018 at 11:13

  Woningcorporatie Wonen Wateringen gaat voor het eerst in haar bestaan een inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen bij huishoudens met een inkomen van meer dan 41.056 euro. Zij betalen vanaf juli dit jaar maandelijks 5,4 procent meer huur dan nu het geval is. "Hiermee betalen deze huishoudens een huur die past bij de kwaliteit van de woning en bij het inkomen", aldus bestuurder Marja Duivenman.Deze huurverhoging wordt toegepast op zo'n 11 procent van de huurders. Voor de overige huurders wordt de huur per 1 juli met 1 procent verhoogd. Eind april worden huurders hierover per brief geïnformeerd. […]

 • WOS.nl - In het OchtendMagazine: FibesNL maakt groenten aantrekkelijk voor jongeren
  on 25 april 2018 at 11:04

  In het OchtendMagazine op WOS Radio hadden we vanmorgen vier leerlingen te gast van het Emmauscollege in Rotterdam. Zij zijn een initiatief gestart met onder andere Tomatoworld om groenten aantrekkelijk te maken voor jongeren. Verder spraken we met Carlie Spruijt over de cd-release van Spruijt en Opperman vanavond!  Natuurlijk hadden we het met Kate van Elswijk over de planning bij WestlandTheater de Naald en tot slot stond verslaggeefster Diana de Bruijn bij de talentendag van DON Opleidingen, waar ze iemand ontmoette die wel een hele bijzondere carrièreswitch gaat maken. Leerlingen promoten groenten onder jongerenEnkele leerlingen van het Emmauscollege in Rotterdam promoten samen met Tomatoworld groenten onder jongeren onder de naam FibesNL. Vanmorgen hadden we Zoë, Pim, Julia en Manon te gast, vier van de zes leden van FibesNL.Vanavond is de cd-release van Spruijt en Opperman!Leuk nieuws van het duo Spruijt en Opperman! Vanavond vindt in Delft hun cd-release plaats. Het heeft even geduurd, zo was er eerst een crowdfundactie, gevolgd door opnamesessies en natuurlijk het organiseren van de release, maar vanavond is het dan eindelijk zover. We spraken vanmorgen met Carlie Spruijt.Wat is er allemaal te doen in het WestlandTheater de Naald?Het is weer woensdag en dus spraken we met Kate van Elswijk van het WestlandTheater de Naald over de planning!PollWhatsApp wordt straks pas voor 16 jaar en ouder! Het bedrijf wil zorgen dat het voldoet aan nieuwe privacywetgeving die volgende maand van kracht wordt. Wat vind jij hiervan?&nbs […]

 • WOS.nl - Weer brand bij afvalverwerker Renewi
  on 25 april 2018 at 10:23

  Bij afvalverwerker Renewi (voorheen Van Vliet Contrans) in Wateringen is woensdagochtend brand ontstaan in een loods. Met hulp van de brandweer uit Wateringen en Rijswijk kon het vuur snel worden geblust. Afgelopen zaterdag werd het bedrijf getroffen door een zeer grote brand in een afvalloods, die geheel uitbrandde. […]

 • WOS.nl - Groene entree Monster bij Haagweg
  on 25 april 2018 at 08:52

  Het grasveld naast Westland Sportcentrum aan de Haagweg in Monster ondergaat de komende tijd een metamorfose. Er komen meer bomen, bloeiende planten en verschillende grassoorten. Kortom, een groene entree voor het dorp Monster.De inrichting gebeurt volgens de gemeente op nadrukkelijke wens van omwonenden. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en duren tot eind mei. Het project wordt bekostigd uit het Leefomgevingsfonds Westland. Uit dat fonds zijn eerder een kastanjeboom in Kwintsheul gered en zijn middenbermen voorzien van zo'n 1,1 miljoen bloembollen. […]

 • WOS.nl - Auto gelanceerd door betonblok
  on 25 april 2018 at 08:39

  Op de Dortlaan in Naaldwijk is dinsdag aan het begin van de avond een auto over de kop geslagen. De vrouw achter het stuur raakte door onbekende oorzaak van de weg, raakte een betonblok, ramde een lantaarnpaal en belandde vervolgens op het dak.De vrouw is door opgetrommeld ambulancepersoneel onderzocht en daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Het komt wel vaker voor dat automobilisten betonnen obstakels langs de weg raken en daarna gelanceerd worden. Vorig jaar gebeurde dat bijvoorbeeld in Honselersdijk en 's-Gravenzande.&nbs […]

 • WOS.nl - Spoedonderzoek naar mogelijkheden basisschool in Hoogeland
  on 25 april 2018 at 00:32

  De voltallige gemeenteraad van Westland wil dat er alsnog heel snel wordt onderzocht of er in de Naaldwijkse wijk Hoogeland ruimte gevonden kan worden voor de vestiging van een basisschool. Wethouder Marga de Goeij gaat ermee aan de slag. "Tien jaar geleden werd besloten om geen basisschool in Hoogeland te vestigen, maar nu kijken we daar anders tegen aan", zei ze dinsdagavond.De desbetreffende motie kwam aan de orde tijdens de behandeling van het voorstel om voor een aantal scholen geld uit te trekken voor de snelle bouw van extra klaslokalen. Er zijn overigens zeker drie scholen in Naaldwijk die geconfronteerd worden met een toestroom van leerlingen vanuit nieuwbouwwijk Hoogeland. De dinsdag gevraagde kredieten (er komen er nog meer - red.) verkregen unanieme instemming.De motie was opgesteld door GemeenteBelang Westland en verkreeg in de loop van dinsdag de steun van alle overige fracties. Er komt nu op zeer korte termijn een serieus onderzoek naar de financiële en ruimtelijke mogelijkheden voor de realisatie van een basisschool in Hoogeland. De gemeenteraad wil de resultaten van dat onderzoek en de berekeningen al kunnen bespreken in de raadscommissie Maatschappelijke Omgeving van juni a.s. […]

Westland Nieuws

 

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies' om u de beste surfervaring te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan gaat u akkoord met deze instellingen. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Sluiten