Zorgverzekering 2016

Veranderingen zorgverzekering 2016
Wat verandert er aan de zorgverzekering in 2016 en waar moet je op letten als je zorg nodig hebt?

Belangrijke data
15 september: jaarlijks worden op Prinsjesdag veranderingen op het gebied van de zorgverzekering bekendgemaakt. Zowel de gemiddelde hoogte van de zorgpremie, als de hoogte van het eigen risico en de inhoud van het basispakket voor 2016 worden dan bekend gemaakt.
19 november: op deze dag moeten alle zorgverzekeraars de premies voor hun verzekeringen bekendgemaakt hebben.
31 december: de uiterste datum voor het opzeggen van je zorgverzekering.
31 januari: de uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, mits je de oude uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Je zorgverzekering gaat dan per 1 januari in met terugwerkende kracht.

Zorgpremie 2016
De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk, maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen. De zorgpremies zullen naar verwachting van het kabinet in 2016 maandelijks €7 meer bedragen. Dit komt neer op €84 aan extra premiekosten op jaarbasis.

Eigen risico
Het eigen risico zal in 2016 gaan stijgen van €375 naar €385. Hiermee groeit dit bedrag mee met de inflatie.

Zorgtoeslag
De zorgtoeslag stijgt mee met de premieverhoging en neemt toe met €6 per maand.

Wijzigingen basisverzekering 2016
Minister Schippers (VWS) haalt in 2016 geen behandelingen uit het basispakket. Wel wordt de basisverzekering uitgebreid met enkele behandelingen.

Let op: Een voorwaardelijke toelating betekent dat deze zorg nog niet aan de eisen voldoet, maar voorwaardelijk wordt toegelaten om de effectiviteit te kunnen testen en eventueel later definitief kan worden opgenomen.

Toegelaten tot de basisverzekering 2016:
Prenatale chirurgie: Het opereren van foetussen met een open ruggetje – nu enkel nog in Leuven – zal vergoed worden.
Prenatale screening: In Nederland geldt dat de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) alleen uitgevoerd en vergoed wordt na een positieve uitslag op een combinatietest. Vrouwen die in het buitenland op eigen kosten een NIPT uit laten voeren komen momenteel niet in aanmerking voor vergoeding van invasieve vervolgtesten. Het is echter niet wenselijk om vrouwen na een positieve uitslag op de NIPT uit te sluiten van invasief vervolgonderzoek, zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Per 1 januari zal hier een wijziging in komen.

Voorwaardelijk toegelaten tot de basisverzekering 2016:
Een medicijn tegen de auto-immuunziekte SLE.
Een behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom.
Kandidaten voor voorwaardelijke toelating in 2016:

Een behandeling voor onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn.
Een behandeling voor patiënten met de BRCA1-gen (erfelijke vorm van borstkanker).
Een behandeling voor patiënten met maagkanker en uitzaaiingen in het buikvlies en/of buikvocht.
Lees meer op Rijksoverheid.nl.

Afschaffing eigen bijdrage hoortoestellen voor kinderen
Minister Schippers heeft laten weten de eigen bijdrage voor hoortoestellen voor kinderen tot 18 jaar af te schaffen. Sommige ouders zagen af van aanschaf van een hoortoestel voor hun kind omdat zij de eigen bijdrage van 25% niet konden betalen.

Waar kun je terecht?
Het blijft mogelijk om voor zowel de basis- als de aanvullende zorgverzekering te kiezen voor een natura- of een restitutiepolis. Bij een restitutiepolis mag je zelf kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Heb je een naturapolis? Check dan vooraf of je behandelaar een contract heeft afgesloten met je verzekeraar. Als dat niet zo is, krijg je vaak niet de maximale vergoeding.